Město Police nad Metují
Police nad Metují

Parkoviště P+R

POSKYTNUTÍ DOTACE Z 

EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

V ROCE 2019

Projekt „Parkoviště P+R v Polici nad Metují“ je spolufinancován z Evropské unie - Integrovaného regionálního operačního programu.

Mezi hlavní aktivity projektu patří vybudování parkoviště Park and Ride (P+R), Bike and Ride (B+R) a Kiss and Ride (K+R), stání BUS, přístřešku na kola, vybudování objektu veřejného WC s přístřeškem, vybudování bezbariérových chodníků pro pěší.

Cílem projektu je vybudovat adekvátní parkovací kapacity pro budoucí uživatele výstupů projektu (47 stání P+R, 4 stání K+R, 36 stání pro jízdní kola s přístřeškem (B+R) a 2 odstavná stání BUS), dále objekt veřejného WC s přístřeškem včetně demolice stávajícího objektu č.p. 200. Dále bude realizováno veřejné osvětlení, vegetační úpravy parkoviště (zeleň), odpočinková zóna, chodníky a zpevněné plochy na parkovišti.

Realizací projektu dojde k zajištění kvalitní dopravní obslužnosti území města Police nad Metují, a to vybudováním nových (optimálních) kapacit parkovacích ploch pro osobní automobily, cyklistickou dopravu  a vytvoření optimálních přestupních vazeb, tj. v co nejkratší docházkové vzdálenosti. Tedy komfortní, bezbariérové, estetické parkoviště P+R, K+R a B+R s bezpečným propojením na autobusové nádraží.

Realizací projektu budou výrazně vyřešeny problémy související se zaparkováním vozidel v kontextu na následně využití veřejné hromadné dopravy cestujícími/obyvateli města, žáky či studenty, případně ostatními uživateli - např. návštěvníci, další uživatelé veřejné dopravy (zde zejména autobusové dopravy). Vybudovaná infrastruktura má pozitivní dopad na budoucí využití veřejné hromadné dopravy obyvateli města a lze předpokládat možný rostoucí trend využití veřejné hromadné dopravy v každodenním životě.