Město Police nad Metují
Police nad Metují

Formuláře a dokumenty

Termín pro podání žádosti o grant z rozpočtu města Police nad Metují  do programu  Akce, dílčí aktivity  je stanoven od 1. 11. do 30. 11. 2018 na 1. pololetí roku 2019 a od
1. 5. do 31. 5. 2019 na 2. pololetí 2019.

Termín pro podání žádosti o grant z rozpočtu města Police nad Metují  do programu  Provoz a práce s mládeží  na rok 2019 je stanoven od 1. 1. do 30. 11. 2018. 

Formulář žádosti o grant

  • Grantová žádost - akce, dílčí aktivity - PDF, DOC

  • Grantová žádost - provoz a práce s mládeží - PDF, DOC

Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 15. 12. roku, ve kterém byla dotace poskytnuta, závěrečné vyúčtování dotace. U projektů realizovaných v období od 1. 12. do 31. 12. příslušného roku je příjemce povinen předložit vyúčtování do 15. 1. následujícího roku.

 

Formulář vyúčtování grantu

Čerpání, povinnosti příjemce a podmínky pro případné vrácení dotace se řídí podmínkami specifikovanými ve smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Police nad Metují neziskovým zájmovým organizacím.

Vzor smlouvy

Univerzální překladač

Překlad (translations)