Město Police nad Metují
Police nad Metují

Rekonstrukce

V roce 2001 rozhodlo Zastupitelstvo města Police nad Metují na veřejném zasedání svým hlasováním o koupi tzv. „Pellyho domů“ do majetku města a ve stejném roce také došlo k převodu budov do vlastnictví města.

Město připravilo plán rekonstrukce a využití Pellyho domů. Ve spolupráci s Centrem evropského projektování byla vypracována žádost o získání finančních prostředků na vybudování Centra celoživotního vzdělávání, které bude vyhovovat současným technicko-provozním a bezpečnostním standardům při zachování původního architektonického rázu historické budovy i rázu celého náměstí.

V listopadu 2005 byly zahájeny firmou Kerson spol. s r. o. stavební práce – rekonstrukce jednotlivých podlaží, novostavba společenského sálu, instalace kotelny do půdních prostor, obnova verandy a teras, instalace výtahu apod. Stavební práce probíhaly až do srpna 2007.

Zároveň v měsících červenec a srpen probíhala realizace interiérů a vybavení Pellyho domů technikou. Celý objekt byl zkolaudován v srpnu a provoz zahájen Dnem otevřených dveří v neděli 16. září 2007.

Pellyho domy – centrum celoživotního vzdělávání je moderní zařízení, které poskytuje prostory pro městskou knihovnu s veřejným přístupem na internet, umožní konání konferencí, seminářů, kurzů, vzdělávacích, kulturních a společenských akcí pro široké spektrum obyvatelstva v regionu, a které bude příspívat k rozvoji vzdělanosti, posílení aktivní politiky zaměstnanosti a k sociální integraci v mikroregionu Policko.

Stavba Pellyho domů - centra celoživotního vzdělávání byla spolufinancována z prostředků EU.