Město Police nad Metují
Police nad Metují

Ceník a podmínky pronájmu

Možnost využití a pronájmu prostor - Pellyho domy
 

Dle vztahu k různým nájemcům a typu akce jsou připraveny dvě varianty - A. nájemné za akce komerčních subjektů, B. nájemné za akce pořádané spolky a zájmovými sdruženími + za akce odpovídající svojí náplní podmínkám SROP (Společný regionální operační program – v jeho rámci byla spolufinancována rekostrukce Pellyho domů) nebo náplni Centra celoživotního vzdělávání.

S nájemci prostor je vždy uzavřena nájemní smlouva, jejíž nedílnou součástí je provozní řád jednotlivých učeben, společenského sálu nebo divadla.

Varianty pronájmu Pellyho domů, vč. ceníku, jsou také k dispozici v informačním centru a v kanceláři organizační složky v Pellyho domech.

U dlouhodobých nebo opakovaných pronájmů lze o cenách jednat individuálně.

Bližší informace o možnostech využití jednotlivých prostor, ceníku, volných termínech, prohlídky prostor k pronájmu atd. na tel. +420 602 645 332, e-mail: ckv@policko.cz .

 

Ceník pronájmu a služeb Pellyho domy

platný od 1.4.2017